CASE

Mina uppdragsgivare och projekt finns representerade inom många olika branscher och varumärken. Jag jobbar med både stora och små uppdrag. Nedan berättar jag om några av mina uppdrag som projektledare den senaste tiden. Om du har någon fråga eller vill veta mer får du gärna höra av dig.

Microsoft TechDays 2014

Uppdragsgivare: Artexis och Microsoft


Den 19-20 november 2014 är det dags för TechDays igen. Det är Microsofts största it-evenemang för målgruppen tekniker, utvecklare, arkitekter och IT-chefer.

Det blir min tredje gång som jag projekt- och produktionsledare Microsoft TechDays.

Det här året kommer vi vara på Kistamässan och årets tema är ”Shaping the future”. Ett spännande och utmanande projekt som jag är stolt över att få nytt förtroende att driva.

Läs mer på http://tdswe.se/

MVT2015

Uppdragsgivare: Artexis


Mötesplats välfärdsteknologi den 21-22 januari 2015

Ett nytt projekt som handlar om att skapa en ny nationell konferens som möter framtidens utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst med utgångspunkt från användarnas behov.

MVT2015 ska ge inspiration och idéer till förändrade levnadssätt, visa goda exempel hur arbetet med välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen för individen med fokus på det egna boendet.

Ett spännande projekt med viktiga frågeställningar!!

Energiutblick 2014

Uppdragsgivare: Blick Möteskonsult och Energimyndigheten


En konferens med intressant och viktigt innehåll. Det blev väldigt framgångsrikt!

Energiutblick – Energimyndighetens energikonferens med temat ”Bortom 2020 – ett hållbart energisystem”.

Den 13-14 maj genomfördes en konferens för att beslutsfattare i energi-Sverige ska få möjlighet till dialog om hur man ska kunna nå dit.

Blick Möteskonsult har uppdraget och jag samarbetar med Blick. Min del i konferensen är idé och ansvar för mötesformat samt ta fram en Hållbarhetspolicy enligt ledningssystemet ISO20121 ”Hållbarhet för evenemang”.

Change of Lane

Uppdragsgivare: Change of Lane – Change management företag


Ett event för att fira 5 år och träffa sina kunder, både nuvarande och nya.

Den 3 april firade Change of Lane 5 år och det gjorde man genom att bl a bjuda in till en kväll med tema ”Har du koll på dina flaskhalsar?”

Kvällen innehöll bl a inspirerande talare Ari Riabacke som kberättade om ”Beslutspyramiden – stegen till klokare beslut”. Min roll var att projektleda och koordinera eventet.

Modernt åldrande 2013

Uppdragsgivare: Access International Health


Ett seminarium Modernt åldrande – innovation och entreprenörskap för framtidens äldrevård.

Den 6 december fick de sju entreprenörer som deltagit i Modernt åldrande innovationsprogram möjligheten att presentera sin idéer för en jury under ett halvdagsseminarium. Vinnare blev Annelise Lilienthal som fick ta emot 50.000 kr i startkapital för sin idé om ett digitalt verktyg som ska förbättra kommunikationen mellan äldre patienter och deras läkare.

Programmet innehöll även inspirerande svenska och internationella talare från olika branscher som berättade om sina tankar och perspektiv på hur vi kan forma framtidens äldrevård på bästa sätt.

Möjligheternas dag 2013

Uppdragsgivare: Stockholm Stad


En dag med syftet att sprida kunskapen om vad Stockholm Stad med samarbetspartners kan erbjuda i utbildningsvägar.

Förutom syftet att visa på möjliga vägar till utbildning ville man också inspirera, visa på möjligheter och framtid, föra arbetsgivare med rekryteringsbehov samman med rätt person.

Den 27 november 2013 genomfördes en heldag på Kistamässan som vände sig till unga vuxna inom Järvaområdet, Stockholm. Det var en fantastisk dag!

HealthHackDay 2013

HealthHackDay – ett hackathon


Den 17-19 maj 2013 genomfördes HealthHackDay i Stockholm.

Vad är ett hackathon? Själva ordet hackathon är en mix av orden hacker och marathon. Ett hackathon är ett format, en innovativ plattform för idé- och konceptutveckling inom ett specifikt område. Det är ofta en tävling eller utmaning som kan pågå under 12 alt 24 intensiva och kreativa timmar.

HealthHackDay fokuserade på att ta fram kund- och patientcentrerade lösningar inom hälsa, sjukvård och egenvård. Under dagarna i maj deltog mjuk- och hårdvaruhackare, designers, forskare, entreprenörer och affärsutvecklare för att bygga framtidens lösningar. Alla presenterade sin idé för en jury och de bästa fick möjligheten att vara med på Digital Health Days i augusti. En konferens om e-hälsa på Stockholmsmässan.

Med HealthHackDay ville vi så ett frö för att skapa en kreativ arena för mötet mellan kund, patient, innovatör, entreprenör, industri och kapital.

Microsoft TechDays2012

Uppdragsgivare: Microsoft


TechDays2012 med tema ”The nextperience” gick av stapeln den 24-26 april i Örebro.

I april 2012 var det återigen dags för Microsoft TechDays och jag fick förnyat förtroende som in-house projektledare. Årets tema var ”The nextperience” som var en mix av orden next och experience. Ett tema som vävde ihop den kunskap och erfarenhet som redan fanns med kommande trender och nyheter. TechDays2012 blev en mötesplats som gav inspiration om framtidens it-trender, produkter och lösningar, tid för att träffa och umgås med branschkollegor och sist men inte gav deltagarna möjlighet att öka och fördjupa sina kunskaper inom Microsofts produkter och lösningar.

Återigen en lyckad konferens som jag är stolt över och glad för de erfarenheter och lärdomar jag fått.

Microsoft TechDays2011

Uppdragsgivare: Microsoft


Microsoft TechDays arrangerades i Örebro den 29-30 mars 2011 för tredje gången och årets tema var ”The Cloud story”.

Microsoft TechDays är Sveriges största tekniska konferens arrangerad av Microsoft för it-tekniker, utvecklare och it-beslutsfattare. En stor konferens med 1800 deltagare, 100 talare och 88 sessioner samt ett femtiotal utställare.

Mitt uppdrag var att som in-house konsult projektleda TechDays från början till slut. För mig som tidigare arbetat mest från leverantörsidan blev det många lärdomar att sitta på kundsidan. Nyttiga erfarenheter som jag tar med mig i mina framtida uppdrag.

TechDays2011 var ett väldigt roligt, lärorikt och utmanande uppdrag som jag är glad att jag har fått vara med om.

Imagine Microsoft 2013

Uppdragsgivare: Microsoft


Imagine Microsoft i samarbete med SIME.

Ett event på Färgfabriken i Stockholm den 7 februari i syfte att lansera Microsoft Surface och visa på innovation och framtid.

Många intressanta ämnen och talare presenterades och det blev ett lyckat event.

Windows 8 - Festival of Now

Uppdragsgivare: Microsoft


Den 26 oktober 2012 lanserades Microsoft Windows 8. Tema för lanseringen var ”Festival of Now”.

Colorful, Warm, Inspiring, Energetic, Inclusive och Full of choices var några av de värdeord vi arbetade med för att ta fram rätt känsla och budskap för dagen och kvällen. En lyckad lansering blev det!

Hjärnslaget 2011

Uppdragsgivare: Alzheimerfonden


Hjärnslaget- en golftävling till förmån för Alzheimerfonden.