Change of Lane

Ett event för att fira 5 år och träffa sina kunder, både nuvarande och nya.
Uppdragsgivare: Change of Lane - Change management företag
Den 3 april firade Change of Lane 5 år och det gjorde man genom att bl a bjuda in till en kväll med tema "Har du koll på dina flaskhalsar?" 
Kvällen innehöll bl a inspirerande talare Ari Riabacke som kberättade om "Beslutspyramiden  - stegen till klokare beslut". 
Min roll var att projektleda och koordinera eventet.