Imagine Microsoft 2013

Imagine Microsoft i samarbete med SIME
Uppdragsgivare: Microsoft
Ett event på Färgfabriken i Stockholm den 7 februari i syfte att lansera Microsoft Surface och visa på innovation och framtid. Många intressanta ämnen och talare presenterades och det blev ett lyckat event.