Microsoft TechDays2011

Microsoft TechDays arrangerades i Örebro den 29-30 mars 2011 för tredje gången och årets tema var "The Cloud story".
Uppdragsgivare: Microsoft
Microsoft TechDays är Sveriges största tekniska konferens arrangerad av Microsoft för it-tekniker, utvecklare och it-beslutsfattare. En stor konferens med 1800 deltagare, 100 talare och 88 sessioner samt ett femtiotal utställare. 
Mitt uppdrag var att som in-house konsult projektleda TechDays från början till slut. För mig som tidigare arbetat mest från leverantörsidan blev det många lärdomar att sitta på kundsidan. Nyttiga erfarenheter som jag tar med mig i mina framtida uppdrag. 
TechDays2011 var ett väldigt roligt, lärorikt och utmanande uppdrag som jag är glad att jag har fått vara med om.