Möjligheternas dag 2013

En dag med syftet att sprida kunskapen om vad Stockholm Stad med samarbetspartners kan erbjuda i utbildningsvägar.
Uppdragsgivare: Stockholm Stad
Den 27 november 2013 genomfördes en heldag på Kistamässan som vände sig till unga vuxna inom Järvaområdet, Stockholm.
Förutom syftet att visa på möjliga vägar till utbildning ville man också inspirera, visa på möjligheter och framtid, föra arbetsgivare med rekryteringsbehov samman med rätt person.
Det var en fantastisk dag!