MVT2015

Uppdragsgivare: Artexis
Mötesplats välfärdsteknologi den 21-22 januari 2015 
Ett nytt projekt som handlar om att skapa en ny nationell konferens som möter framtidens utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst med utgångspunkt från användarnas behov.
MVT2015 ska ge inspiration och idéer till förändrade levnadssätt, visa goda exempel hur arbetet med välfärdsteknologi kan utformas för att underlätta vardagen för individen med fokus på det egna boendet. Mer info här
Ett spännande projekt med viktiga frågeställningar!!