PROJEKTLEDNING

Möten och evenemang är ett kraftfullt verktyg i din interna och externa kommunikation.

När man ska planera och genomföra ett möte, stort eller smått, kan man likna den processen vid att lägga ett pussel. Beroende av hur stort pussel du väljer desto fler bitar och det tar ofta längre tid. På samma sätt är det med planering och skapandet av ett möte. Det är olika bitar som ska läggas samman och fler valmöjligheter att ta hänsyn till. För att det ska bli en relativt enkel, kreativ och smidig process behövs det en projektledare som har till sin uppgift att hålla ett övergripande ansvar för att de olika delarna kommer på plats.

Jag kan hjälpa dig med mötesstrategi, projektledning, mötesproduktion, mötesdesign, mötesformat….. Ja, helt enkelt det mesta du behöver inom meeting management – d.v.s hur du ska hantera dina möten och event för att få det resultat du vill ha.